ก็อปตารางมาจาก Excel ลงใน Micro Word จัดตารางให้พอดีกับหน้ากระดาษ

 ก็อปตารางมาจาก Excel ลงใน Microsoft Word จัดตารางให้พอดีกับหน้ากระดาษ Word อย่างง่าย บางท่านอาจจะยังไม่รู้ หรือท่านใดที่รู้แล้ว หรือต้องการจะเสริม ก็สามารถ คอมเม้นไว้ได้นะครับ

*ปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ เมื่อเราก็อปตารางมาจาก Excel ตารางมันมักจะหล่นออกเกินขอบหน้ากระดาษ ภาพตัวอย่าง
    มาเริ่มกันเลยครับ

    1. ให้เอาเมาส์ไปชี้ที่มุม ซ้ายบนสุดของตาราง ตามภาพประกอบ 

  
    2. คลิกขวาแล้วเลือกที่ AutoFit > AutoFit to Contents  ตามภาพประกอบ


ผลที่ได้ โปรแกรมก็จะ Auto ทำให้พอดีให้เราเอง ครับ


* ตารางที่ยาวมากจบเกินไป จะจัดแล้วไม่สวยนะครับ ต้องเป็นตารางที่พอเหมาะพอ กับหน้ากระดาษ หรือยาวกว่าหน้ากระดาษเล็กน้อย ถึงจะจัดแล้วได้สวยงาม 
0 Comments