ตัดช่องว่างออกจาก Excel (Remove Space text file) Microsoft Excel

 (Remove Space text file) Microsoft Excel ลบช่องว่างออกจาก Excel 


ให้เราใช้สูตร  =TRIM(Text)  ตรง Text แทนด้วย Cell  เช่น B1, C1  แล้วแต่ข้อมูลเรา


หลังจากใส่สูตร แล้วให้เรา กด Enter ตัวโปรแกรมจะช่วยตัดช่องว่างออกให้ ตามภาพด้านล่าง
จะเห็นว่า "นาย   มานิด     คิวิเคราะ" จะเป็น "นาย มานิด คิวิเคราะ" 


ถ้าหากเราจะทำกับ ROW อื่น ด้านล่าง เพียงเอาเมาส์ไปชี้มุมขวาล่างของช่อง ให้เป็นเครื่อง บวกเล็กๆ แล้วลากลงไปด้านล่าง ตามภาพ


ผลที่ได้โปรแกรมจะตัดช่องว่าง หรือ Remove Space text  ออกให้เราเอง 
0 Comments