About me"จงทำในสิ่งที่ชอบ"

     Blog ที่นำเสนอเรื่องต่างที่เป็นความรู้และประโยชน์ ประสบการณ์ที่เคยได้เรียนรู้มา การใช้ชีวิติประจำวันจากที่เห็นมาบ้างจากการอ่านหนังสือมาบ้าง
            บางเรื่อง ที่เคยได้เรียนรู้มาแล้วก็จะนำมาเขียนไว้ เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งลืม ก็จะกลับมาดูได้ เป็นการเตีอนความจำ และกันตัวเองลืม ด้วย
"
- ผมรู้ว่าทุกคนก็มีความฝัน ผมก็เช่นกันมีความฝันของผมเอง
- ความฝันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแน่นอนครับ
- ผมหวังว่าวันหนึ่งความรู้ที่ผมมีอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อใครอีกหลายๆคน
- ในเมื่อเราได้เรียนรู้มาแล้วเราเก็บไว้คนเดียวบางอย่างมันก็ไม่ประโยชน์หรอกนะครับ บางสิ่งบางอย่างต้องนำมาเผยแพร่มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครอีกหลายคนก็เป็นได้
"

       จะเห็นว่าบางบทความนั้น มีเรื่องเกียวกับเกมส์ด้วยก็เพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมส์นะครับ ก็เลยมีบทความที่เกียวกับเกมส์

ความชอบส่วนตัว
photography :
อุปกรณ์ : โทรศัพพ์มือถือ 
กล้อง  , EOS Cannon 6D+17-40, fix50M. 

-----------------------------------------------
Digital art :
วาดภาพเล่นๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ
Procrate , Photoshop cc , illustrator 


-----------------------------------------------Game : 
Ragnarok Online : several international [IRO Chaos]Dota 2-----------------------------------------------
ROV

-----------------------------------------------