Google map เวอร์ชั่นใหม่แสดงผลเป็นรูปโลก


New version google map 2019 แสดงผลเป็นรูปโลกแล้ว นักว่าเป็นการอัพเกรดที่ดีครับและใช่งานได้ดีครับ 
นึกถึงสมยก่อน ครับที่จะดูแบบนี้ต้องลงโปรแกรม  google earth เพื่อที่จะดู โลกแบบนี้ มาถึงทุกวันนี้ครับ google map พัฒนาไปไกลมากๆ แล้ว แสดงภาพแผนที่แบบเก่า ที่ไม่เป็นรูปโลก


0 Comments