Symbolic link mac

       How to Symbolic link for mac  ไว้ใช้งานครับ ง่ายๆครับผม เอาไว้ใช้สำหรับเครื่องที่มีความจุน้อยๆ แล้วอยากลงเกมส์ที่มีขนาดไฟล์ใหญ่  หรือไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องเก็บไว้ที่หน่อยความจำภายนอก เช่น USB, hard disk, SD Card เป็นต้นมาดูวีธีทำกันเลยดีกว่าครับ ภาพตัวอย่างด้านบนนะครับ ผมจะสร้าง Symbolic Links  folder image_expro ซึ่งโฟลเดอร์นี้เก็บอยู่ที่ USB ไปที่ Desktop
    เปิด Terminal ขึ้นมาก่อนครับ แล้วลาก folder ที่เราจะสร้างเขาไป เพื่อดู path file หรือตำแหน่งไฟล์


   เมื่อรู้ path file แล้วก็ใช้คำสั่ง .   ln -s ตามด้วย path file  ตามด้วย path ที่เราจะส้ราง แล้วกด Enter ครับln -s /Volumes/THE\ PICO/image_expro /Users/invp/Desktop/

ln -s "ไฟล์ของเรา" "ตำแหน่งไฟล์ที่เราจะสร้างไว้"

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0 Comments