การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์


    การค้นหาตัวเองจากถายใน ซึ่งมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนเรก ต้องระบุให้ได้ว่าคุณมีทักษะความชำนาญด้านใดบ้าง ขั้นตอนที่สอง หาให้ได้ ครับว่าคุณรักอะไรบ้าง โดยระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นสินค้าหรืออย่างอื่น หรือธุรกิจการค้าประเภทไหน จากนั้นให้นำทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกัน แล้วคุณก็จะพบกิจการที่คุณจะเป็นผู้ริเริ่มมันขึ้นมา

4 Comments

 1. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2564 เวลา 10:25

  http://zielonyflaming.pl Just desired to stress Now i am thankful that i stumbled on the internet page.

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2564 เวลา 21:45

  https://kosmetikana.pl Amazing webpage you've here.

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2564 เวลา 04:53

  natury-smak.pl Appreciate it! This is definitely an incredible web page.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2564 เวลา 04:54

  https://nutrisolutions.pl I delight in the details on your website. Thanks for your time.

  ตอบลบ