เมืองทั้งเมือง (Sketch)

      สวัสดีคัรบ วันนี้ หลักจากที่ผมทานอาหารเที่ยงเส็จแล้ว นะครับว่างๆ เลยจับปาก lamy คู่ใจกับสมุดบันทึกเล่มเดิมมา วาดภาพตามจินตนาการของผมเองนะครับ เป็นภาพขาวดำ  ชื่อภาพ มองจากมุมสูง


   เมืองใหญ่ สิ่งก่อสร้างมากมายที่ เกิดขึ้นหลายที่  เมื่อโลกต้องเดินหน้าไป ความเจริญก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันสิ่งก่อสร้างที่มากมาย
   คาวมหมายดีๆ ของสิ่งก่อสร้างต่าง ที่เกิดขึ้น ทำให้เมือง นั้นสวยงาม ทำให้เมืองทั้งเมืองนั้นหน้าอยู่


1 Comments