Sublime test 3,4 Auto save

 Sublime test 3,4 Auto save ก่อนอื่นก็ติดตั้ง package control ก่อนนะครับ กด Ctrl+Shift+Pให้เลือก Package Control: Install Package จากนั้นให้เราค้นหา Auto save จากนั้นก็เลือก Auto save ตามถาพได้เลย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรมจะเด้งไปหน้า วิธีการตั้งค่า ให้เราก็อปเอา Code  

{ "keys": ["ctrl+shift+s"], "command": "auto_save" }
เข้าไปที่ Preferences> Key Bindings
จากนั้นก็ เอาโค้ดที่ก็อปมาว่างลงไป แล้ว Save ปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่ 


จากนั้นก็เปิดใช้งาน Auto Save  "Ctrl+Shift+S" โปรแกรม Sublime text 3, 4 ของเราก็จะ Auto Save แล้ว

0 Comments