ใส่เลขหน้า Excel (ใส่หมายเลขหน้าในโปรแกรม Excel )

     วิธีใส่หมายเลขหน้ากระดาษในโปรแกรม Microsoft Excel 

ก่อนที่จะใส่หมายเลขหน้ากระดาษ ให้ตั้งค่า Excel ให้เป็น Page Layout ก่อนเข้าไปที่ View>Page

Layout ทำไมต้องตั้งเป็นแบบ Page Layout เพราะว่าจะได้ดูง่าย จัดหน้ากระดาษง่าย (แบบ Normal ก็ทำได้ แต่ดูยากกว่า) แล้วแต่ความถนัด 

ไปที่ Page Layout> Page Setup ไปที่ Header/Footer > CustomHeader

จากนั้น ให้เลือกช่องขาวสุดหรือเราต้องการจะเอาเลขหน้าไว้ ตำแหน่งไหนก็เลือกได้ ซ้าย, กลาง, ขาว 
ส่วนของผมนั้นจะเอาไว้ที่ด้านขาวของหน้ากระดาษ เลือกที่ Right section:จากนั้นก็เลือกที่  #  รูปแผนกระดาษ จะมีข้อความ &[Page] ขึ้นมา หรือถ้าเราไม่ เลือกที่ # ให้พิมพ์เอาเลยก็ได้  &[Page] ก็ได้เช่นกันครับ  
สังเกตว่าหมายเลขหน้ากระดาษชึ้นมาหรือยัง ภาพตั้วอย่างวิธีใส่หมายเลขหน้าในโปรแกรม Microsoft Excel 


ตั้งค่าให้หมายเลขหน้าเริ่มจากหมายเลข 2   Excel page number start at 20 Comments