Adobe Photoshop 2022 เปลี่ยนโหมดสี RGB เป็น CMYK

  
 Adobe Photoshop 2022 เปลี่ยนโหมดสี RGB เป็น CMYK
CMYK จะเหมาะสำหรับงานพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น การ์ดแต่งงาน พิมพ์สมุด พิมพ์หนังสือ พิมพ์ปฏิฏิน

พิมพ์ป้าย เป็นต้น ขึ้นอยู่แล้วแต่ลักษณะงาน และความเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้สองแบบคือ RGB และ CMYK ซึ่ง CMYK จะเหมาะสำหรับงานพิมพ์มากกว่า ส่วน RGB จะเหมาะสำหรับงานสือบน Social Media ต่างๆมากกว่า

ไปที่ View > Proof Colors หรือ Ctrl+Yดูตรงชื่อภาพของเรา ว่าเป็น CMYK หรือยังจากนั้นให้เราเลือกที่ Image > Mode > CMYK Color


จากนั้น  1 คือ รวม Layer  2 คือไม่รวม Layer 


   ตามวิธีรี้ข้างเราจะสามารถเปลี่ยนสี จาก RGB เป็น CMYK ได้แล้ว  ถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่าก็สามารถคอมเม้นบอกเราได้นะครับ ขอบคุณครับ0 Comments