เช็คค่าบัส RAM ในเครื่องเรา ด้วยโปรแกรม CPU-Z

    เคยสงใสไหมครับ ว่า RAM ในเครื่องเราบัสเท่าไหร่ โดยไม่ต้องเกาะดูในเครื่อง มีวิธีดูง่ายๆ โดยไม่ต้องเกาะเครื่อง ด้วยโปรแกรม CPU-Z 
    เปิดโปรแกรม CPU-Z ขึ้นมาเข้าไปที่ SPD  โปรแกรมจะบอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  Slot ที่เท่าไหร่ เช่น Slot #2 = สล็อตที่ 2  DDR อะไรบัสอะไร  ขนาดของแรม ค่ายไหน 


   เข้าเรื่องกันเลยครับ จะดูว่าแรมของเรานั้นบัสเท่าไหร่ นั้น ให้เราดูที่ Max Bandwidth สังเกตตรง ( ) ครับ
ตัวอย่างในภาพ  Max Bandwidth PC3-10700(667MHZ)    บัสของแรมเรา คือ 667MHZ  ให้เอา 
*2 คือ จำนวนครั้งที่ใช้ในการรับ-ส่ง ข้อมูลในแต่ละรอบของสัญญาณนาฬิกา

667x2 ก็จะได้ค่าของบัสของแรมเรานั้นเองครับ 667*2 = 1,334 ก็เท่ากับว่าบัส 1,333 ครับ0 Comments