ภาพถ่ายจากโทรศัพท์

"ภาพถ่ายจากโทรศัพท์"
ภาพถ่ายนั้นมันอาจจะไม่สวยครับแต่ว่า มันมีคุณค่าทางจิตใจ ถ่ายๆไว้เถอะครับ เพราะว่าอดีดมันยอนกลับไม่ได้
ผลงานทั้งหมด ถ่ายด้วยมือถือทั้งหมดครับ Iphone

0 Comments