Illustration color Convert RGB.

     

    การ save file หรือ Export ไฟล์ Eps10 บน illustration และการแปลงค่า สี CMYK ให้เป็น RGB Color  เพื่อส่ง เข้า Shutterstock ให้ผ่าน หรือไม่ให้สีของงานที่เราจะส่งนั้นสีเพี้ยน เราควรดูให้แน่ใจนะครับ ว่าเราได้ตั้งค่าสีเป็น RGB ไหม ถ้าเราตั้งเป็น CMYK นั้นตอนเราส่งมีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานของเรานั้นสีเพื้อนได้ และปัญหาที่ตามมาคือ ส่งแล้วจะไม่ผ่านการตรวจสอบ จะต้องกลับมาแก้ไขทีหลัง
   วิธีการ Convert RGB. ง่ายๆ สละเวลาสักเล็กน้องเพื่อตั้งค่าง่ายๆ ครับ  เลือก layer ทั้งหมด แล้วไปที่ Edit  >  Edit Colors   >  Convert RGB แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม


ก่อนที่เราจะ Export ทุกครั้ง เราควร ทำทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ได้ต้องกลับมาแก้ใหม่ 

0 Comments