Micro soft Word จัดหน้ากระดาษแนวตั้งแนวนอน สลับกัน

   
บางคนจัดหน้าเอกสาร เป็นแนวตั้งแนวนอนสลับกัน ไป และงบอยู่นาน เมือจัดเป็นแนวตั้งแล้ว เป็นแนวตั้งทั้งหมด จัดให้เป็นแนวนอนก็เป็นแนวทั้งหมด เรามีวิธีที่จะจัดหน้ากระดาษ แบบผสมกัน ทำงานในแนวนอนลงไป เส็จแล้ว ก็จัดหน้าแนวตัวแทรกเข้ามา ง่ายๆ ครับ Micro soft Word  ใครๆก็รู้จักใครก็ใช้ในการทำเอกสาร ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยใช้ในการทำเอกสาร ทำรายงาน พิมพ์งานต่างๆ
มาเริ่มกันเลยครับ

ไปที่หน้า Layout


จากนั้นก็เลือกที่ Breaks -> เลือกที่ Next Page


เราจะได้หน้าเปล่าๆ มา จากนั้นก็ให้เลือกหน้าเปล่านั้น ที่ต้องการจะจัด


ต่อไปก็เลือกที่ Orientation แล้วก็เลือกตาที่เราต้องการเลยครับ
Portrait จัดหน้ากระดาษแนวตั้ง
Landscape จัดหน้ากระดาษแนวนอน


ทีนี้ผมจะเลือกหน้ากระดาษแนวนอนนะครับ กด เลือกที่ Landscape จัดหน้ากระดาษแนวนอน


เราก็ได้หน้ากระดาษ ที่สลับกันระหว่าง หน้าแนวตั้งและวนอนแล้วครับ การจัดหน้าแบบนี้เอาไว้ใช้สำหรับการทำเอกสารที่เป็นตาราง เก็บข้อมูล เราก็สามารถ ทำเป็นหน้าแนวนอนเพิ่มเข้ามาได้ครับ

สุดท้ายผมก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ 

0 Comments