เห็ดปลวก

  
     เห็ดปลวกเป็นเห็ดที่กินได้ สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้  เอามาทำได้หลากหลายเมนูครับ เป็นเห็ดที่ออกตามฤดูกาล ซึ่งจะออกในช่วน ต้นๆฤดูฝน สามารถพบเห็นบนพื้นดิน แหล่งที่มีปลวกบางชนิด หรือจอมปลวก


   มักขึ้นเป็นดอกเดียวหรือเป็นกลุ่ม  ดอกเห็นจะเป็นรูปคล้ายๆระฆังคว่ำ
0 Comments