Filter gallery ใชไม่ได้ มีวิธีแก้

photoshop CC 2018  "Filter gallery ใช้งานไม่ได้" เราจะมาทำให้ใช้ได้กันครับ เข้าเรื่องกันเลยละกันครับ   


อาการก็เป็นประมาณนี้ครับ ที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าค่าของสี Color Mode เพราะว่าภาพที่เอามาปรับแต่งนั้นอาจจะ เป็น CMYK 16Bit หรืออื่นๆ ครับ 


ให้เรา New Project ใหม่ขึ้นมาครับ ปรับ Color Mode เป็น RGB Color  8bit และปรับ Color Profile ด้วย เปลี่ยนเป็น sRGB IEC61966-2.1จากนั้นก็ Copy รูปที่จะแก้ไขมาก็ใช้ได้แล้วครับ


0 Comments