ลงสีภาพวาดด้วย photoshop


      วัน นี้ ได้มีโอกาศวาดภาพเล่นนะครับ ภาพลงในกระดาษก่อนนะครับ ด้วยปากกา จากนั้นก็ใช่โทรศัพท์ถ่ายภาพ แล้งลงสีด้วย photoshop cc 2015 ครับ
ภาพที่ได้ออก มาเป็นแบบนี้ครับ 


0 Comments