Google ปรับโลโก้ใหม่

    Google  ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนับเวาลามาตั้ง 17 ปีกว่าๆที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยน และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทาง google ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่
    หากใครได้เข้าท่องเน็ตเมือวานนี้นะครับก็จะรู้ได้เลยครับ ว่า Google มีการเปลี่ยนแปลง เมือวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ที่มีผู้คนสนใจมากในวงการอินเทอร์เน็ต เมือทาง Google ได้มีการเปลี่ยนโฉมหน้าของ logo Google ใหม่ ร่วมไปถึง Icon app ต่างๆ    ทาง Google แบ่งเป้าหมายออกเป็น 4 อย่างคือ
  1. โลโก้สัญลักษณ์สะท้อนความรู้สึกเดียวกันแม้แสดงผลในพื้นที่จำกัด
  2. มีไดนามิกเคลื่อนไหวได้ ตอบสนองกับผู้ใช้งาน
  3. สร้างตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับทุกผลิตภัณฑ์ของ Google
  4. สะท้อนอัตลักษณ์บุคลิกของ Google  ( Googley )
   ซึ่งการออกแบบโลโก้ โฉมใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นแนวทางของการออกแบบ UI บน Android ที่เป็น Material Design ที่มีความเป็นเอกลักษณ์

0 Comments