สมุดหนึ่งเล่มกับปากกาหนึ่งด้าม

 

     สำหรับผมมีสมุดหนึ่งเล่มกันปากกาหนึ่งด้าม เป็นเรื่องที่ดี ทำไม รู้ไหมครับ ถ้าในเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ ที่คุณคิดอะไรบางอย่างออก และคุณไม่จดมันเอาไว้คุณอาจลืมมันไปในเวลาต่อมาก็เป็นได้ สำหรับสมุดเล่มหนึ่งมันสามารถบอกเรื่องราวต่างนาๆได้ ตามผู้ที่เป็นเจ้าของสมุด สมุดเล่มหนึ่ง คุณอาจจะจดเรื่องต่างๆที่คุณได้เห็นและได้เจอตามประสบการณ์ แต่บางคนอาจจะเอาไว้เตือนความจำ
     เรื่องราวความทรงจำดีๆเหตุต่างๆที่ผ่านมาในสมัยก่อนก็ยังมีการจดบันทึก เพราะการจดบันทึกนี่แหละครับมันจะรักษาความทรงจำดีๆไว้
     สนับสนุนให้จุดบันทึกและรักการอ่านไว้นะครับ เป็นเรื่องดีแน่นอนครับ .."ยิงอ่านมากก็ยิงรู้มาก ยิงจดมากก็ยิงประสบการณ์มาก" หากวันใดวันหนึ่งคุณกลับไปอ่านมัน คุณจะรู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นกับคุณด้วยหรอ

0 Comments