ความหมายของคำว่า design

      สวัดดีครับเมื่อวานได้อ่านบทความบทหนึ่งมาเกี่ยวกับการออกแบบ มันก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเคยรู้มาก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรง

      การออกแบบนั้นสามารถที่จะตีความหมายได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การทำความเข้าใจกับความหมายของสิ่งต่างๆ  การออกแบบก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งที่มีนิยามมีความ ซึงอาจมีหลายนิยามหลายความหมายที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุที่การออกแบบนั้นไม่ได้มีนิยามเดียวก็เพราะว่า สามารถเป็นได้ทั้งศิลปะ สามารถเป็นได้ทั้งสุนทรีย และมันอาจหมายถึงความเรียบง่ายก็เป็นไปได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดจากการ Dedign ครวจะเข้าใจได้ง่ายๆ
       นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญของการออกแบบคือ การเน้นไปในด้านความสวยงามต่างๆ มากกว่าในทางประโยนข์  ซึ่งจะแตกต่างจากเรื่องอุตาหกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่จะมุงเน้นไปทางประโยนว์ด้วยในการทำงาน   มันเป็นเรื่องอยากนะครับ ที่เราจะจำกัดความ ของการนิยามความหมายของการออกแบบ เพราะการออกแบบดีไซน์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสตร์อีกหลายอย่าง ยกตัวอย่าง ความหมายของคำว่า "design" จากนิยามของการ design ได้มีการบันทึกไว้โดยสถาบัน AIGA 1914 American Institue of Graphic Arts  โดยนักเขียนคอลัม ชื่อ Jessica Helfad และผู้บรรยายเกียวกับการดีไซน์ นิยามเอาไว้ว่า การออกแบบดีไซน์นั้นคือการร่วมกันของคำหลายๆคำหลายๆภาพ มันอาจจะเป็นภาพชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือ ภาพถ่ายต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลสำเร็จหรือผลงานที่ได้ด้วยความชัดเจน มีความเป็นเอกลักษณ์ หรือความเฉพาะตัวผู้ออกแบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์โดยใช้องค์ประกอบต่างของศิลปะเข้ามาเป็นส่วนผสม
      ดังนั้นการออกแบบ นั้งจึงมีความสำคัญมากต่องานหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือ app ต่าง สิ่งของต่างทุกวันนี้ก็มีการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายและมีความสวยงาม

0 Comments