เทคนิคการผสมภาพด้วย Effects ต่างๆ

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้ ในที่นี้ผมจะใช้ขนาดภาพเป็น 960x960pxสร้าง Layer ใหม่โดยคลิ๊กที่ไอค่อนรูปกระดาษให้ทำการไล่เฉดโดยให้ไล่เฉดแบบ
Foreground to Background และกำหนด Foreground = สีแดง Background = สีดำ ตัวอย่างภาพด่านล่าง


ใช้เครื่องมือ rectangle tool สร้าง Shape เข้ามาก่อนหนึ่งอันให้เราไล่เฉดสี สีอะไรก็ได้ที่เราต้องการเมื่อทำการไล่เฉดแล้วให้สร้าง Layer ใหม่เหนือ Layer เดิมแล้วทำการสร้าง ขึ้นมาโดยกำหนดแล้วสร้างรูปวงกลมขึ้นมาอีก 1 รูปนะครับให้สร้าง Layer ขึ้นใหม่แล้วให้สร้างเส้น Selection(Foreground = สีน้ำดำเข้ม)ให้อยู่ที่จุดรวมแสงของวงกลม นั้นคือ ด้าน ข้างๆ นะครับ ภาพตั้วอย่างด้านล่างสร้าง Layer  ใหม่ขึ้นมาอีก 1 อันนะครับ แล้วเลือกสีให้เป็นสีดำนะครับ แล้วเลือกที่ Gradient Fill

เสร็จแล้วให้สร้างเส้น Selection ลักษณะวงลีครอบแล้วจะได้ดังภาพเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่ Selection ไว้ออกนะครับ แล้วเลือกที่ Filter >> Blur >> Gaussian Blurปรับค่าความเบลอประมาณ 158 หรือปรับความเหมาะสมที่เราเห็นว่าเหมาะสม
จากนั้นกด OK ได้เลยครับ ก็จะได้ภาพออกมาตามภาพตัวอย่างด้านล่างครับ


เรียบร้อยครับเทคนิคการผสมภาพด้วย Effects ต่างๆ หากท่าน ใดยังไม่เข้า ใจก็ดู วีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

0 Comments